Υ.Π.Α.Α.Τ.
Π.Α.Α.
Ευρωπαϊκή Ένωση

Εφαρμογή Ελέγχου Εγκυρότητας Εγκριτικών Αποφάσεων

Η εφαρμογή χρησιμεύει για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα και την ισχύ μίας εγκριτικής απόφασης του Μέτρου 121. Εισάγετε στην παρακάτω φόρμα τον αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης έγκρισης που σας ενδιαφέρει, καθώς και το ΑΦΜ του δικαιούχου.