Βάση γνώσεων
Τεχνική Υποστήριξη Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) > Τεχνική Υποστήριξη Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


» Υποκατηγορίες:

 
Δικαιολογητικά / Παραστατικά
Ασφαλιστική ενημερότητα υποψηφίων φυσικών προσώπων που δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής στον ΕΦΚΑ
Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις Αγροτικές αποθήκες;
Η «Έναρξη δραστηριοτήτων και βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.» μπορεί να προσκομισθεί ως εκτύπωση από το TAXIS;
» Περισσότερα θέματα
Επενδύσεις
Η ιπποδύναμη ελκυστήρα που θα υπολογίζουμε με βάση το teres ή τον πίνακα του παραρτήματος 3 είναι boosted ή unboosted;
Επιλεξιμότητα γεωργικού ελκυστήρα
Επιλέξιμος εξοπλισμός μεταποιητικής μονάδας αρωματικών φυτών
» Περισσότερα θέματα
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ
Υποψήφιοι, Νέοι Γεωργοί των προσκλήσεων 2014 και 2016 που εμφανίζονται ως «Νεοεισερχόμενοι» στη βεβαίωση του ΜΑΑΕ
Πως ορίζεται η "τελευταία πενταετία εγκατάστασης";
» Περισσότερα θέματα
Κριτήρια Βαθμολογίας
Χρήση Ε3 του 2017 για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 3.1.δ
Κριτήριο βαθμολογίας Δράσης 4.1.1 για φυσικά και νομικά πρόσωπα 4.1.β - νέες φυτείες
Δραση 4.1.3 κριτηριο βαθμολογίας 1.3 (kWh παραγόμενης ενέργειας συστήματος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης)
» Περισσότερα θέματα
Χρήστες και κωδικοί πρόσβασης
Υποψήφιοι που έχουν ήδη κωδικό πρόσβασης στο ΠΣΚΕ
Μπορεί ένας μελετητής να χρησιμοποιήσει ένα κωδικό για πολλές αιτήσεις;
Διαδικασία Υποβολής
Εκτυπωτικό Α' Φάσης υποβολής
Γεωτεχνικοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας
Ανάρτηση αίτησης ή/και επιχειρηματικού σχεδίου
Όρια Προϋπολογισμού και Εύλογα Κόστη
Υποβολή και επιλογή προσφορών
Στην περίπτωση που μία δαπάνη περιλαμβάνεται στους πίνακες με το εύλογο κόστος, μπορεί ο υποψήφιος να αιτηθεί μεγαλύτερο ποσό και να το καλύψει με ιδία συμμετοχή;
Τεκμηρίωση εύλογου κόστους συμβατικών κτιριακών κατασκευών
» Περισσότερα θέματα
Ένταση Ενίσχυσης
Οι επιλαχόντες του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”, μπορούν να ενισχυθούν με την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης;
ΓΕΩΡΓΟΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Θέματα Νομικών Προσώπων και Μετόχων
Υποψήφιος δικαιούχος ο οποίος συμμετέχει και σε νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει σχέδιο βελτίωσης και για την εταιρεία;
Επιλεξιμότητα συλλογικού σχήματος
Χρηματοδότηση
Εκχώρηση οικονομικής στήριξης σε τρίτους
Xρηματοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ
Χρήση ΠΣΚΕ
Τίτλος έργου στα Αγγλικά - Πρόβλημα στην Οριστικοποίηση
Πως μπορώ να αποοριστικοποιήσω την αίτησή μου;
 
 

» Αρθρα σ αυτήν την κατηγορία:

 
Οδηγίες για την ορθή υποβολή ερωτήσεων Το άρθρο αξιολογήθηκε 4.7/5.0
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την οργανωμένη και συστηματική υποστήριξή σας, πρέπει, όλοι μας, να ακολ...
Πίνακας ΟΣΔΕ - Τυπικών Αποδόσεων και Προτεραιοτήτων Το άρθρο δεν αξιολογήθηκε ακόμα
Εδώ θα βρείτε τον επίσημο πίνακα αντιστοίχισης των κωδικών του ΟΣΔΕ με τις Τυπικές Αποδόσεις που ισχύουν, καθ...
Συκριτικοί Πίνακες Λειτουργικότητας Το άρθρο αξιολογήθηκε 4.4/5.0
Εδώ θα βρείτε τους Πίνακες Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών
Υποβολή αίτησης για τις Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 Το άρθρο αξιολογήθηκε 5.0/5.0
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ταυτόχρονα και στις δύο Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 πρέπει να υποβάλλουν...
 

» Κορυφαία άρθρα Βάσης Γνώσεων:
 
» Πρόσφατα άρθρα Βάσης Γνώσεων:
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid