Βάση γνώσεων
Τεχνική Υποστήριξη Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) > Τεχνική Υποστήριξη Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Υποβολή και επιλογή προσφορών

Λύση

Σύμφωνα με την ΥΑ και την πρόσκληση,  όπου απαιτούνται τρεις ανεξάρτητες προσφορές, αυτές πέρα από το διαφορετικό προμηθευτή θα αφορούν και οι τρεις το ίδιο ακριβώς μηχάνημα (μάρκα ,δυναμικότητα κλπ ) ή το ίδιο μηχάνημα ανεξαρτήτως μάρκας αλλά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά; 
Ποια τελικά προσφορά θα επιλέγεται από τον αξιολογητή και την γνωμοδοτική επιτροπή?

Οι υποβαλλόμενες τρεις ανεξάρτητες προσφορές για μία επενδυτική δαπάνη μπορούν να αφορούν το ίδιο ακριβώς επενδυτικό αγαθό ή να αφορούν επενδυτικά αγαθά τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τα επί μέρους χαρακτηριστικά τους, αλλά παραμένουν συγκρίσιμα. Η προσφορά που επιλέγεται είναι η οικονομικότερη προσφορά.


 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; /
Related articles Τί σημαίνει "ανεξάρτητες προσφορές";
Στην περίπτωση που μία δαπάνη περιλαμβάνεται στους πίνακες με το εύλογο κόστος, μπορεί ο υποψήφιος να αιτηθεί μεγαλύτερο ποσό και να το καλύψει με ιδία συμμετοχή;
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 20
Κατηγορία: Όρια Προϋπολογισμού και Εύλογα Κόστη
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.7/5.0 (6)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid