Βάση γνώσεων
Τεχνική Υποστήριξη Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) > Τεχνική Υποστήριξη Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Πίνακας ΟΣΔΕ - Τυπικών Αποδόσεων και Προτεραιοτήτων

Λύση

Εδώ θα βρείτε τον επίσημο πίνακα αντιστοίχισης των κωδικών του ΟΣΔΕ με τις Τυπικές Αποδόσεις που ισχύουν, καθώς και το κατά πόσο εντάσσεται κάθε καλλιέργια στις προτεραιότητες των Περιφερειών και τις λοιπές βαθμολογούμενες κατηγορίες.

Συνημμένα:
20180125TagsI-IuIIIIuIIuIIZI_IIIIIIIIu-25-IIIIIIIIII-IIIIIII-IIu-IoeI-II.xlsx 20180125TagsI-IuIIIIuIIuIIZI_IIIIIIIIu-25-IIIIIIIIII-IIIIIII-IIu-IoeI-II.xlsx

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; /
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 38
Κατηγορία: Knowledgebase
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο δεν αξιολογήθηκε ακόμα (0)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid