Βάση γνώσεων
Τεχνική Υποστήριξη Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) > Τεχνική Υποστήριξη Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Χρήση Ε3 του 2017 για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 3.1.δ

Λύση

Δεδομένου ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα σχέδια βελτίωσης έχει παραταθεί και οι 3 τελευταίες  διαχειριστικές χρήσεις πλέον μπορεί να αφορούν τα έτη 2015, 2016, και 2017 (έναντι των ετών 2014, 2015, 2016) είναι δυνατή η υποβολή στοιχείων για τα έτη αυτά για την εκτίμηση της ύπαρξης κερδοφορίας, προκειμένου να βαθμολογηθεί το κριτήριο 3.1.δ ;

Εφόσον κάποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την τριετία 2015, 2016 και 2017 μπορεί να το κάνει, χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Δεδομένου ότι στο Ε3 του έτους 2017 έχουν αλλάξει οι κωδικοί των πεδίων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2017 τα σχετικά στοιχεία υπολογίζονται ως το άθροισμα των πεδίων [340-Αποτελέσματα προ φόρου ] + [343-Δαπάνες μη Εκπιπτόμενες] - [344-Αφορολόγητα Έσοδα] + [325-Αποσβέσεις] για όλες τις κατηγορίες βιβλίων. Για τα έτη 2015 και 2016 χρησιμοποιείται: 

1.Για την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται απλογραφικά, από τα υποβληθέντα έντυπα Ε3 υπολογίζεται το άθροισμα των πεδίων [570 Καθαρό Αποτέλεσμα]+[543 Αποσβέσεις Παγίων]

2.Για την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται διπλογραφικά, από το Ε3 υπολογίζεται το άθροισμα των πεδίων [479 Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης]+[454 Αποσβέσεις Παγίων].

 

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; /
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 60
Κατηγορία: Κριτήρια Βαθμολογίας
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.7/5.0 (3)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid