Βάση γνώσεων
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, Υπομέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί) > Τεχνική Υποστήριξη Υπομέτρου 6.1 (Νέοι Γεωργοί) > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


» Υποκατηγορίες:

 
ΠΣΚΕ
Δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά τίτλων σπουδών
Γνήσια υπογραφών για Υπεύθυνες Δηλώσεις και λοιπά δικαιολογητικά
Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης ιδιότητας συμβούλου γεωτεχνικού
» Περισσότερα θέματα
Επιλεξιμότητα και βαθμολογία
Βεβαίωση Νεοεισερχόμενου
Επιλεξιμότητα για Μαθητές Λυκείου
Τυπική απόδοση και ιδιοκτησία
ΟΣΔΕ
Αλλαγές στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και ανανέωση δεδομένων στο σύστημα του ΠΣΚΕ
Ποιες αιτήσεις ΕΑΕ είναι αξιοποιήσιμες από το σύστημα;
Διαδικασία
Έναρξη επιχειρηματικού σχεδίου και δέσμευση/υποχρέωση έναρξης υλοποίησης του
Ιδιωτικο συμφωνητικό με νομικό πρόσωπο που απασχολεί γεωτεχνικό.
Διακοπή Ταμείου Ανεργίας μπορεί να γίνει μετά την αίτηση;
» Περισσότερα θέματα
 

» Αρθρα σ αυτήν την κατηγορία:

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Το άρθρο αξιολογήθηκε 4.1/5.0
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.1) Υποψή...
Λογιστής (ή από τη ΔΟΥ) μου είπαν ότι οι θεωρήσεις γίνονται μόνο μέσω επιτηδευματιών. Ισχύει; Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.0/5.0
Η νομοθεσία αναφέρει "μεταξύ επιτηδευματικών ή τρίτων", συνεπώς περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις. Αυτό λέει ...
 

» Κορυφαία άρθρα Βάσης Γνώσεων: Προβολές
 
» Πρόσφατα άρθρα Βάσης Γνώσεων: Ημερομηνία που προστέθηκε
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid