ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Βαθμολογία τελευταίου δικαιούχου ή εν δυνάμει δικαιούχου: 45,31
Α/ΑΚωδικός ΠρότασηςΕπωνυμία / ΕπώνυμοΌνομαΠατρώνυμοΒαθμολογίαΎψος Ενίσχυσης
1Γ1ΝΓ-00021ΜΑΡΚΟΥΛΗΑΝΔΡΙΑΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ71,0019.500,00 €
2Γ1ΝΓ-00066ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΩΤΙΟΣ65,0019.500,00 €
3Γ1ΝΓ-00067ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ62,5019.500,00 €
4Γ1ΝΓ-00109ΞΕΝΤΕΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ52,0019.500,00 €
5Γ1ΝΓ-00134ΒΑΚΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΕΩΡΓΙΟΣ63,1919.500,00 €
6Γ1ΝΓ-00136ΣΚΟΥΡΤΣΟΣΣΤΑΥΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ72,1022.000,00 €
7Γ1ΝΓ-00137ΑΝΤΩΝΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ65,4219.500,00 €
8Γ1ΝΓ-00164ΑΝΑΣΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣ54,2919.500,00 €
9Γ1ΝΓ-00183ΡΟΥΣΣΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ54,0019.500,00 €
10Γ1ΝΓ-00235ΤΑΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ52,8622.000,00 €
11Γ1ΝΓ-00239ΛΑΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ69,2719.500,00 €
12Γ1ΝΓ-00244ΚΟΥΤΣΑΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ57,6822.000,00 €
13Γ1ΝΓ-00290ΒΛΟΥΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ63,4019.500,00 €
14Γ1ΝΓ-00309ΤΡΟΧΕΙΛΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ56,0822.000,00 €
15Γ1ΝΓ-00330ΤΡΑΙΚΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ56,0019.500,00 €
16Γ1ΝΓ-00351ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ62,0019.500,00 €
17Γ1ΝΓ-00373ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ54,0019.500,00 €
18Γ1ΝΓ-00374ΒΟΥΠΟΥΡΑΕΥΣΤΡΑΤΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ55,5919.500,00 €
19Γ1ΝΓ-00380ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ56,4719.500,00 €
20Γ1ΝΓ-00394ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛ60,8519.500,00 €
21Γ1ΝΓ-00423ΓΙΑΝΝΗΕΙΡΗΝΗΣΤΑΥΡΟΣ71,3522.000,00 €
22Γ1ΝΓ-00433ΚΑΖΑΓΛΗΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΑΡΚΕΛΛΟΣ70,9522.000,00 €
23Γ1ΝΓ-00435ΜΑΥΡΟΥΔΗΣΟΦΙΑΠΑΝΤΕΛΗΣ54,2219.500,00 €
24Γ1ΝΓ-00441ΧΑΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΦΩΤΙΟΣ60,7322.000,00 €
25Γ1ΝΓ-00443ΖΟΡΜΠΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ65,0019.500,00 €
26Γ1ΝΓ-00446ΤΣΟΛΑΚΗΜΥΡΣΙΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ56,3319.500,00 €
27Γ1ΝΓ-00448ΠΑΧΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΛΕΑΝΘΗΣ64,4022.000,00 €
28Γ1ΝΓ-00452ΔΑΡΜΑΚΗΜΑΡΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣ54,0019.500,00 €
29Γ1ΝΓ-00462ΖΑΓΟΥΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΘΩΜΑΣ68,1222.000,00 €
30Γ1ΝΓ-00476ΛΑΜΠΡΙΝΟΣΑΓΓΕΛΟΣΑΡΙΣΤΟΣ65,0122.000,00 €
31Γ1ΝΓ-00480ΚΟΥΚΛΟΣΜΙΧΑΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ53,2119.500,00 €
32Γ1ΝΓ-00481ΑΜΠΕΛΩΜΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ60,3122.000,00 €
33Γ1ΝΓ-00499ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ65,7222.000,00 €
34Γ1ΝΓ-00500BODEELTONSAFET56,6722.000,00 €
35Γ1ΝΓ-00518ΜΑΙΣΤΡΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ62,0019.500,00 €
36Γ1ΝΓ-00524ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΛΟΥΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ68,6322.000,00 €
37Γ1ΝΓ-00535ΒΛΑΓΚΟΣΠΕΤΡΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ54,0422.000,00 €
38Γ1ΝΓ-00541ΛΟΥΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ70,5919.500,00 €
39Γ1ΝΓ-00547ΤΣΕΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ49,4119.500,00 €
40Γ1ΝΓ-00548ΜΑΥΡΟΥΔΗΣΦΩΤΙΟΣΤΡΥΦΩΝΑΣ66,0122.000,00 €
41Γ1ΝΓ-00558ΜΑΡΑΓΚΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ55,2119.500,00 €
42Γ1ΝΓ-00561ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣ57,8322.000,00 €
43Γ1ΝΓ-00571ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΓΕΩΡΓΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ62,2719.500,00 €
44Γ1ΝΓ-00651ΤΣΑΠΗΣΜΑΡΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ79,6122.000,00 €
45Γ1ΝΓ-00654ΚΑΡΙΜΑΛΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ62,0019.500,00 €
46Γ1ΝΓ-00691ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΦΥΝΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣ67,7919.500,00 €
47Γ1ΝΓ-00701ΑΒΑΓΙΑΝΟΥΕΥΣΤΡΑΤΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ53,7219.500,00 €
48Γ1ΝΓ-00710ΠΟΛΙΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣ72,3122.000,00 €
49Γ1ΝΓ-00726ΚΟΜΛΟΣΜΙΧΑΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣ66,1419.500,00 €
50Γ1ΝΓ-00747ΤΖΑΝΑΤΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΖΙΜΑΡΑΣ50,7219.500,00 €
51Γ1ΝΓ-00762ΦΩΤΗΣΜΙΧΑΗΛΚΥΡΙΑΚΟΣ66,0019.500,00 €
52Γ1ΝΓ-00777ΛΟΥΠΟΣΔΟΥΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ46,0019.500,00 €
53Γ1ΝΓ-00811ΚΑΡΒΟΥΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ58,6122.000,00 €
54Γ1ΝΓ-00832ΠΑΠΙΑΜΩΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ59,0019.500,00 €
55Γ1ΝΓ-00833ΠΑΠΙΑΜΩΝΗΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ59,0019.500,00 €
56Γ1ΝΓ-00834ΡΕΜΠΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ51,0019.500,00 €
57Γ1ΝΓ-00837ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΜΑΡΙΑΓΡΗΓΟΡΙΟΣ59,0019.500,00 €
58Γ1ΝΓ-00838ΚΑΜΠΑΚΤΣΗΣΟΦΙΑΓΕΩΓΡΙΟΣ50,5919.500,00 €
59Γ1ΝΓ-00839ΖΕΙΒΕΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΙΧΑΗΛ55,0019.500,00 €
60Γ1ΝΓ-00841ΣΙΓΟΥΛΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ59,0019.500,00 €
61Γ1ΝΓ-00843ΖΟΥΠΑΝΤΗΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ49,6719.500,00 €
62Γ1ΝΓ-00845ΚΟΛΥΒΑΣΘΕΟΛΟΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ63,0619.500,00 €
63Γ1ΝΓ-00872ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ60,0019.500,00 €
64Γ1ΝΓ-00888ΠΟΡΙΑΖΗΔΕΣΠΟΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ61,5122.000,00 €
65Γ1ΝΓ-00899ΒΑΣΙΛΙΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΑΒΒΑΣ58,5819.500,00 €
66Γ1ΝΓ-00916ΚΑΣΤΡΙΝΟΥΣΤΑΜΑΤΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ56,2222.000,00 €
67Γ1ΝΓ-00933ΚΛΑΨΟΣΡΑΦΑΗΛ-ΣΠΥΡΟΣΑΝΔΡΕΑΣ53,8522.000,00 €
68Γ1ΝΓ-00939ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΠΗΝΕΛΟΠΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ62,7322.000,00 €
69Γ1ΝΓ-00948ΣΚΑΡΑΚΑΚΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ60,8422.000,00 €
70Γ1ΝΓ-00959ΚΩΝΟΣΚΟΜΝΗΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ64,2622.000,00 €
71Γ1ΝΓ-00975ΣΚΟΥΦΑΛΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ66,5822.000,00 €
72Γ1ΝΓ-00978ΑΠΟΣΤΟΛΗΜΑΡΙΑΑΧΙΛΛΕΥΣ50,1819.500,00 €
73Γ1ΝΓ-00995ΛΑΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ71,3722.000,00 €
74Γ1ΝΓ-01017ΚΑΡΙΜΑΛΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ61,7519.500,00 €
75Γ1ΝΓ-01188ΚΑΛΑΓΑΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΡΓΥΡΙΟΣ48,4019.500,00 €
76Γ1ΝΓ-01211ΚΑΛΑΓΑΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΛΙΝΑΡΓΥΡΙΟΣ48,2422.000,00 €
77Γ1ΝΓ-01268ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ62,5019.500,00 €
78Γ1ΝΓ-01280ΜΑΚΡΟΓΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣ61,7019.500,00 €
79Γ1ΝΓ-01385ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥΙΓΝΑΤΙΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣ57,4022.000,00 €
80Γ1ΝΓ-01464EVANGELIDAKIVALBONARAIMON53,9322.000,00 €
81Γ1ΝΓ-01485ΛΑΜΠΡΑΚΗΣΤΕΛΑPANAJOT51,0019.500,00 €
82Γ1ΝΓ-01531ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΥΛΟΣ67,8922.000,00 €
83Γ1ΝΓ-01538ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ55,5119.500,00 €
84Γ1ΝΓ-01551ΚΩΤΑΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ64,0019.500,00 €
85Γ1ΝΓ-01665ΜΑΡΟΥΣΙΩΔΗΓΛΥΚΕΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ59,0019.500,00 €
86Γ1ΝΓ-01834ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ62,0019.500,00 €
87Γ1ΝΓ-01863ΛΑΦΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΦΑΝΗΣ65,8619.500,00 €
88Γ1ΝΓ-01929ΓΚΙΛΦΕΣΗΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ67,0019.500,00 €
89Γ1ΝΓ-02009ΚΟΥΔΟΥΝΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ68,2622.000,00 €
90Γ1ΝΓ-02445ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΑΝΝΑΙΩΑΝΝΗΣ48,8819.500,00 €
91Γ1ΝΓ-02533ΓΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΑΠΟΣΤΟΛΟΣ64,2422.000,00 €
92Γ1ΝΓ-02581ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗΕΛΠΙΝΙΚΗΙΓΝΑΤΙΟΣ77,0419.500,00 €
93Γ1ΝΓ-02661ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑΜΙΧΑΗΛ63,4922.000,00 €
94Γ1ΝΓ-02690ΜΑΡΣΩΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ56,5019.500,00 €
95Γ1ΝΓ-02704ΓΑΝΩΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ65,0019.500,00 €
96Γ1ΝΓ-02714ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΛΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ62,5019.500,00 €
97Γ1ΝΓ-02729ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΣΜΑΡΙΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣ56,5019.500,00 €
98Γ1ΝΓ-02764ΟΡΦΑΝΕΛΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ59,0019.500,00 €
99Γ1ΝΓ-02776ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ47,0019.500,00 €
100Γ1ΝΓ-02787ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ51,1219.500,00 €
101Γ1ΝΓ-02791ΠΟΡΤΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑΔΟΥΚΑΣ63,1319.500,00 €
102Γ1ΝΓ-02807ΣΚΟΡΔΟΣΑΝΔΡΕΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ58,7422.000,00 €
103Γ1ΝΓ-02817ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ65,0019.500,00 €
104Γ1ΝΓ-02821ΛΙΟΝΤΑΕΥΤΥΧΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ64,0019.500,00 €
105Γ1ΝΓ-02837ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΓΝΑΤΙΟΣ59,0019.500,00 €
106Γ1ΝΓ-02843ΧΑΛΒΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ63,0019.500,00 €
107Γ1ΝΓ-02849ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΕΥΑΝΘΙΑΙΩΑΝΝΗΣ59,0019.500,00 €
108Γ1ΝΓ-02855ΧΑΛΒΑΣΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ72,5122.000,00 €
109Γ1ΝΓ-02857ΓΩΓΟΥΣΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΖΑΝΟΣΙΓΝΑΤΙΟΣ70,9622.000,00 €
110Γ1ΝΓ-02871ΓΖΟΥΝΤΕΛΛΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣ64,0019.500,00 €
111Γ1ΝΓ-02883ΒΑΣΙΛΑΚΗΣΤΑΜΑΤΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣ61,8219.500,00 €
112Γ1ΝΓ-02890ΛΕΚΑΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ59,0019.500,00 €
113Γ1ΝΓ-02891ΦΡΑΓΚΟΥΑΝΝΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ58,0019.500,00 €
114Γ1ΝΓ-02897ΜΑΤΑΡΕΛΛΗΑΦΡΟΔΙΤΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ56,6719.500,00 €
115Γ1ΝΓ-02901ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΜΑΡΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ62,5019.500,00 €
116Γ1ΝΓ-02909ΚΟΥΜΠΑΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ71,5322.000,00 €
117Γ1ΝΓ-02916ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΧΡΙΣΤΟΦΕΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ57,2419.500,00 €
118Γ1ΝΓ-02919ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ72,2922.000,00 €
119Γ1ΝΓ-02922ΤΣΟΛΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ62,1622.000,00 €
120Γ1ΝΓ-02926ΧΑΛΔΕΖΟΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ56,5019.500,00 €
121Γ1ΝΓ-02931ΧΑΛΔΕΖΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ56,5019.500,00 €
122Γ1ΝΓ-02977ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ54,7622.000,00 €
123Γ1ΝΓ-02983ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΔΡΕΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ57,2619.500,00 €
124Γ1ΝΓ-03006ΡΕΜΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ75,4822.000,00 €
125Γ1ΝΓ-03007ΑΝΔΡΙΚΟΥΜΙΧΑΗΛΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ59,0019.500,00 €
126Γ1ΝΓ-03024ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ55,6819.500,00 €
127Γ1ΝΓ-03029ΠΑΠΑΜΑΡΣΙΑΝTHOMA53,0019.500,00 €
128Γ1ΝΓ-03039ΒΟΓΙΑΤΖΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ54,8222.000,00 €
129Γ1ΝΓ-03046ΣΙΜΙΤΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ54,6522.000,00 €
130Γ1ΝΓ-03050ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ53,8319.500,00 €
131Γ1ΝΓ-03054ΦΑΙΔΑΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ60,0019.500,00 €
132Γ1ΝΓ-03069ΚΑΜΠΕΡΟΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ60,0522.000,00 €
133Γ1ΝΓ-03078ΧΙΩΤΕΛΛΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΤΑΥΡΟΣ69,1222.000,00 €
134Γ1ΝΓ-03084ΤΑΤΑΜΕΡΟΠΗΧΡΗΣΤΟΣ65,8619.500,00 €
135Γ1ΝΓ-03089ΛΑΟΥΤΑΤΖΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ59,2422.000,00 €
136Γ1ΝΓ-03100ΣΤΑΘΑΙΝΑΚΑΤΙΝΑΑΝΤΩΝΙΟΣ53,6119.500,00 €
137Γ1ΝΓ-03256ΚΑΠΑΝΤΑΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ62,0919.500,00 €
138Γ1ΝΓ-03257ΡΟΥΣΣΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ53,4019.500,00 €
139Γ1ΝΓ-03279ΚΟΝΤΟΥΜΑΡΙΑΝΑΧΑΡΙΣΙΟΣ55,5019.500,00 €
140Γ1ΝΓ-03294ΜΠΙΖΑΝΗΕΛΕΑΝΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ56,3919.500,00 €
141Γ1ΝΓ-03301ΠΑΔΗΜΑΡΙΚΑΙΩΑΝΝΗΣ65,0019.500,00 €
142Γ1ΝΓ-03324ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ59,0019.500,00 €
143Γ1ΝΓ-03396ΚΩΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΡΟΔΟΛΦΟΣ61,0019.500,00 €
144Γ1ΝΓ-03414ΜΑΥΡΙΚΗΣΤΑΥΡΙΤΣΑΣΤΕΦΑΝΟΣ57,0019.500,00 €
145Γ1ΝΓ-03419ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΙΡΗΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ65,3419.500,00 €
146Γ1ΝΓ-03531ΚΑΛΑΦΑΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ63,2419.500,00 €
147Γ1ΝΓ-03559ΧΡΥΣΑΦΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ70,0019.500,00 €
148Γ1ΝΓ-03674ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ55,3922.000,00 €
149Γ1ΝΓ-03675ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ57,2622.000,00 €
150Γ1ΝΓ-03681ΠΑΥΛΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΛΟΣ56,1719.500,00 €
151Γ1ΝΓ-03687ΚΟΥΓΙΟΥΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣΛΟΥΚΑΣ60,0019.500,00 €
152Γ1ΝΓ-03691ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣΙΓΝΑΤΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ64,5419.500,00 €
153Γ1ΝΓ-03695ΝΤΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ59,0019.500,00 €
154Γ1ΝΓ-03698ΚΑΣΣΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ54,8019.500,00 €
155Γ1ΝΓ-03699Flores PujallaEva MariaRicardo61,0019.500,00 €
156Γ1ΝΓ-03700ΤΣΟΧΑΤΖΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ56,1619.500,00 €
157Γ1ΝΓ-03706ΓΩΓΟΥΣΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ71,1122.000,00 €
158Γ1ΝΓ-03715ΤΡΑΓΑΡΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ70,4622.000,00 €
159Γ1ΝΓ-03724ΤΣΟΠΛΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ58,3619.500,00 €
160Γ1ΝΓ-03730ΘΕΟΔΩΡΑΛΟΓΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ61,0019.500,00 €
161Γ1ΝΓ-03750ΜΑΚΡΟΔΟΥΛΗΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ55,4522.000,00 €
162Γ1ΝΓ-03756ΚΡΙΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ45,9222.000,00 €
163Γ1ΝΓ-03771ΚΑΜΙΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ61,0019.500,00 €
164Γ1ΝΓ-03778ΜΑΛΑΜΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ62,0019.500,00 €
165Γ1ΝΓ-03798ΦΡΑΓΓΟΥΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ61,5319.500,00 €
166Γ1ΝΓ-03802ΜΑΡΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ59,0019.500,00 €
167Γ1ΝΓ-03809ΚΙΑΣΣΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΓΕΛΟΣ59,7519.500,00 €
168Γ1ΝΓ-03823ΓΕΝΝΙΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ72,0019.500,00 €
169Γ1ΝΓ-03834ΦΡΑΓΓΟΥΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ59,8022.000,00 €
170Γ1ΝΓ-03835ΠΗΤΤΑΔΕΣΠΟΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ61,6119.500,00 €
171Γ1ΝΓ-03853ΣΑΡΑΚΑΔΑΦΝΗΜΑΝΟΥΗΛ59,0019.500,00 €
172Γ1ΝΓ-03920ΜΠΙΖΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ65,0019.500,00 €
173Γ1ΝΓ-03929ΣΙΤΖΙΜΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ56,0019.500,00 €
174Γ1ΝΓ-03936ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ49,8519.500,00 €
175Γ1ΝΓ-03945ΒΡΑΚΑΤΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ64,9819.500,00 €
176Γ1ΝΓ-03955ΛΑΜΠΟΥΤΑΞΙΑΡΧΗΣΜΙΧΑΗΛ69,5022.000,00 €
177Γ1ΝΓ-03960ΠΑΧΥΜΑΝΩΛΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΕΩΡΓΙΟΣ53,6219.500,00 €
178Γ1ΝΓ-03965ΤΑΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ68,5922.000,00 €
179Γ1ΝΓ-03970ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ74,7822.000,00 €
180Γ1ΝΓ-03979ΠΡΙΝΑΡΗΝΙΚΗΕΥΑΓΓΕΛΟΣ59,2122.000,00 €
181Γ1ΝΓ-03988ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ62,3022.000,00 €
182Γ1ΝΓ-03992ΣΟΥΡΗΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΜΑΝΟΥΗΛ59,0019.500,00 €
183Γ1ΝΓ-03995ΤΖΑΤΖΟΣΠΑΡΑΣΧΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ61,3122.000,00 €
184Γ1ΝΓ-03997ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ63,7222.000,00 €
185Γ1ΝΓ-04019ΑΒΑΓΙΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ54,3822.000,00 €
186Γ1ΝΓ-04021ΜΑΜΑΤΖΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ67,8722.000,00 €
187Γ1ΝΓ-04022ΣΑΡΑΓΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ52,3522.000,00 €
188Γ1ΝΓ-04027ΠΑΝΤΗΣΠΕΡΙΚΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ59,2722.000,00 €
189Γ1ΝΓ-04030ΣΑΝΤΑΒΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ66,3619.500,00 €
190Γ1ΝΓ-04033ΓΟΥΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ65,2622.000,00 €
191Γ1ΝΓ-04036ΠΕΝΤΣΟΣΘΕΟΚΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ52,2222.000,00 €
192Γ1ΝΓ-04045ΚΟΥΝΙΑΡΗΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ65,0019.500,00 €
193Γ1ΝΓ-04048ΧΑΤΖΟΓΛΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ64,2622.000,00 €
194Γ1ΝΓ-04050ΣΒΙΝΤΕΡΙΚΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ58,7222.000,00 €
195Γ1ΝΓ-04052ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ73,0019.500,00 €
196Γ1ΝΓ-04057ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ54,1922.000,00 €
197Γ1ΝΓ-04066ΑΝΤΩΝΙΟΥΜΙΧΑΗΛΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ75,5222.000,00 €
198Γ1ΝΓ-04067ΚΑΛΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ59,6419.500,00 €
199Γ1ΝΓ-04074ΚΑΛΑΤΖΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ64,1019.500,00 €
200Γ1ΝΓ-04085ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ64,5019.500,00 €
201Γ1ΝΓ-04135ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗΜΥΡΣΙΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ73,4022.000,00 €
202Γ1ΝΓ-04136ΣΑΡΑΝΤΟΥΠΑΤΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ61,0019.500,00 €
203Γ1ΝΓ-04152ΒΑΡΔΑΞΗΜΥΡΣΙΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ63,3919.500,00 €
204Γ1ΝΓ-04161ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ55,8919.500,00 €
205Γ1ΝΓ-04163ΣΑΜΙΩΤΟΥΜΥΡΣΙΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ68,0019.500,00 €
206Γ1ΝΓ-04165ΤΣΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ62,6019.500,00 €
207Γ1ΝΓ-04166ΦΩΤΕΙΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ55,6019.500,00 €
208Γ1ΝΓ-04169ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΕΥΣΤΡΑΤΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣ58,0019.500,00 €
209Γ1ΝΓ-04174ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ55,0019.500,00 €
210Γ1ΝΓ-04180ΚΑΜΠΕΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ70,0322.000,00 €
211Γ1ΝΓ-04181ΧΡΗΣΤΟΥΤΑΞΙΑΡΧΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ59,0019.500,00 €
212Γ1ΝΓ-04190ΧΑΡΕΛΛΗΣΜΙΧΑΗΛΒΑΣΙΛΕΙΟΣ55,8719.500,00 €
213Γ1ΝΓ-04210ΤΣΑΚΑΡΕΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ71,5922.000,00 €
214Γ1ΝΓ-04216ΜΑRTISIMONA-ELENASTEFAN48,8319.500,00 €
215Γ1ΝΓ-04217ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥΔΙΑΜΑΝΤΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ55,0019.500,00 €
216Γ1ΝΓ-04221ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ62,5019.500,00 €
217Γ1ΝΓ-04226ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ62,5019.500,00 €
218Γ1ΝΓ-04228ΓΙΑΝΝΑΚΑΓΕΩΡΓΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ49,0019.500,00 €
219Γ1ΝΓ-04232ΓΙΑΡΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΙΩΑΝΝΗΣ57,2919.500,00 €
220Γ1ΝΓ-04235ΜΑΝΤΑΤΗΣΣΤΑΥΡΟΣΙΓΝΑΤΙΟΣ65,8119.500,00 €
221Γ1ΝΓ-04237ΖΑΡΟΥΛΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣ58,0019.500,00 €
222Γ1ΝΓ-04246ΚΑΛΕΛΛΗΣΦΩΤΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ68,9422.000,00 €
223Γ1ΝΓ-04255ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ66,6619.500,00 €
224Γ1ΝΓ-04260ΚΑΜΠΑΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ56,5019.500,00 €
225Γ1ΝΓ-04264ΚΑΣΙΔΗΣΑΝΔΡΕΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ52,2019.500,00 €
226Γ1ΝΓ-04270ΠΛΕΛΛΗΓΑΡΥΦΑΛΙΑΓΡΗΓΟΡΙΟΣ61,0019.500,00 €
227Γ1ΝΓ-04279ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥΑΝΤΩΝΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ61,2622.000,00 €
228Γ1ΝΓ-04280ΚΙΚΙΝΗΛΑΜΠΡΟΘΕΑΝΙΚΟΛΑΟΣ60,6122.000,00 €
229Γ1ΝΓ-04283ΚΑΛΥΜΝΙΟΥΜΕΡΟΠΗΣΤΑΥΡΟΣ55,0019.500,00 €
230Γ1ΝΓ-04297ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΜΥΡΣΙΝΗΠΑΤΡΟΚΛΟΣ52,7422.000,00 €
231Γ1ΝΓ-04303ΚΟΡΟΧΕΙΛΑΣΑΧΙΛΛΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ65,2522.000,00 €
232Γ1ΝΓ-04309ΚΑΡΓΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ70,7022.000,00 €
233Γ1ΝΓ-04311ΛΑΛΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ55,9422.000,00 €
234Γ1ΝΓ-04312ΛΟΥΠΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ50,5019.500,00 €
235Γ1ΝΓ-04320ΑΝΤΩΝΙΟΥΜΥΡΣΙΝΗΑΝΤΩΝΙΟΣ63,6619.500,00 €
236Γ1ΝΓ-04333ΓΙΑΝΝΗΣΠΑΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ69,6822.000,00 €
237Γ1ΝΓ-04430ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣ77,5422.000,00 €
238Γ1ΝΓ-04436ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥΑΓΓΕΛΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑΑΝΤΩΝΙΟΣ71,7122.000,00 €
239Γ1ΝΓ-04445ΔΕΡΕΔΙΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ73,5022.000,00 €
240Γ1ΝΓ-04450ΠΤΕΡΟΥΝΤΙΟΥΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ67,1819.500,00 €
241Γ1ΝΓ-04463ΔΟΥΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ65,8222.000,00 €
242Γ1ΝΓ-04476ΠΑΡΕΛΛΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ68,6622.000,00 €
243Γ1ΝΓ-04489ΚΟΥΓΚΕΛΛΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ66,9222.000,00 €
244Γ1ΝΓ-04491ΚΕΦΑΛΑΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ65,0922.000,00 €
245Γ1ΝΓ-04493ΒΑΡΔΑΞΗΟΥΡΑΝΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ70,5622.000,00 €
246Γ1ΝΓ-04502ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΠΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΣ59,3519.500,00 €
247Γ1ΝΓ-04506ΦΥΤΟΥΣΗΟΛΥΜΠΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ64,1422.000,00 €
248Γ1ΝΓ-04534ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗΣΟΜΗΡΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ52,2622.000,00 €
249Γ1ΝΓ-04562ΡΗΓΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΗΛΙΑΣ59,5419.500,00 €
250Γ1ΝΓ-04564ΒΑΣΙΛΑΜΥΡΣΙΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ71,3622.000,00 €
251Γ1ΝΓ-04583ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΜΑΡΙΑΝΝΑΘΕΟΛΟΓΟΣ69,4722.000,00 €
252Γ1ΝΓ-04590ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ59,0019.500,00 €
253Γ1ΝΓ-04600ΠΑΤΣΑΝΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ58,6519.500,00 €
254Γ1ΝΓ-04603ΣΑΧΤΟΥΡΗΣΡΑΦΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ71,9022.000,00 €
255Γ1ΝΓ-04632ΒΕΛΟΥΤΣΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ62,5019.500,00 €
256Γ1ΝΓ-04637ΒΑΛΗΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΜΙΧΑΗΛ72,7222.000,00 €
257Γ1ΝΓ-04656ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ67,5622.000,00 €
258Γ1ΝΓ-04692ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ59,2322.000,00 €
259Γ1ΝΓ-04712ΜΑΥΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ63,1322.000,00 €
260Γ1ΝΓ-04720ΚΟΥΤΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ59,0019.500,00 €
261Γ1ΝΓ-04724ΜΗΛΙΟΡΕΛΛΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ59,9522.000,00 €
262Γ1ΝΓ-04727ΠΕΡΡΟΥΕΛΕΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ65,0019.500,00 €
263Γ1ΝΓ-04736ΜΑΜΑΚΟΥΠΕΡΣΕΦΟΝΗΠΑΝΤΕΛΗΣ62,5019.500,00 €
264Γ1ΝΓ-04741ΕΥΓΕΝΙΚΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ65,0019.500,00 €
265Γ1ΝΓ-04780ΠΕΤΡΟΥΛΑΣΤΑΘΟΥΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ58,0019.500,00 €
266Γ1ΝΓ-04786ΤΑΜΒΑΚΕΡΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΦΩΤΙΟΣ56,0019.500,00 €
267Γ1ΝΓ-04790ΤΑΤΑΛΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΡΗΓΟΡΙΟΣ52,0019.500,00 €
268Γ1ΝΓ-04792ΧΙΩΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ57,6022.000,00 €
269Γ1ΝΓ-04802ΚΟΝΑΚΑΣΤΑΜΑΤΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ49,9722.000,00 €
270Γ1ΝΓ-04885ΚΑΛΛΙΤΣΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ61,0019.500,00 €
271Γ1ΝΓ-04932ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ52,0019.500,00 €
272Γ1ΝΓ-04940ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΥΑΡΓΥΡΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ59,3522.000,00 €
273Γ1ΝΓ-04946ΠΑΤΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ65,0622.000,00 €
274Γ1ΝΓ-04947ΣΑΡΑΓΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ57,3019.500,00 €
275Γ1ΝΓ-04951ΜΟΥΤΑΦΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΟΛΥΞΕΝΟΣ65,0019.500,00 €
276Γ1ΝΓ-04955ΑΛΕΞΕΛΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣ69,5822.000,00 €
277Γ1ΝΓ-04961ΓΕΛΑΓΩΤΕΛΛΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ59,2222.000,00 €
278Γ1ΝΓ-04965ΙΑΚΩΒΙΔΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗΙΩΑΝΝΗΣ59,0019.500,00 €
279Γ1ΝΓ-05043ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ68,5022.000,00 €
280Γ1ΝΓ-05055ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ67,0019.500,00 €
281Γ1ΝΓ-05057ΚΑΠΠΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ63,5919.500,00 €
282Γ1ΝΓ-05116ΚΑΤΕΧΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ72,4122.000,00 €
283Γ1ΝΓ-05146ΜΟΡΤΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ52,4919.500,00 €
284Γ1ΝΓ-05166ΚΑΡΑΤΖΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΗΣΤΟΣ70,7922.000,00 €
285Γ1ΝΓ-05218ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ63,6119.500,00 €
286Γ1ΝΓ-05238ΜΟΛΒΑΛΗΣΥΜΕΩΝΟΥΛΑΗΛΙΑΣ59,5119.500,00 €
287Γ1ΝΓ-05270ΤΣΑΓΚΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΥΛΙΑΝΟΣ57,4519.500,00 €
288Γ1ΝΓ-05280ΧΡΥΣΟΠΑΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ62,6119.500,00 €
289Γ1ΝΓ-05295ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ54,0019.500,00 €
290Γ1ΝΓ-05307ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ67,0019.500,00 €
291Γ1ΝΓ-05316ΜΟΝΕΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ50,9019.500,00 €
292Γ1ΝΓ-05317ΧΑΒΙΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΤΡΟΣ63,1019.500,00 €
293Γ1ΝΓ-05319ΡΟΔΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ50,8919.500,00 €
294Γ1ΝΓ-05333ΚΑΡΑΤΖΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ83,9622.000,00 €
295Γ1ΝΓ-05372ΤΣΙΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΡΑΣΧΟΣΤΑΞΙΑΡΧΗΣ49,0019.500,00 €
296Γ1ΝΓ-05386ΛΑΜΠΡΙΝΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΑΡΙΣΤΟΣ66,7122.000,00 €
297Γ1ΝΓ-05420ΜΩΡΑΙΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ59,0019.500,00 €
298Γ1ΝΓ-05434ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣΙΣΙΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ60,7219.500,00 €
299Γ1ΝΓ-05440ΤΣΑΜΠΟΣΑΝΔΡΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ59,7919.500,00 €
300Γ1ΝΓ-05473ΒΕΡΓΗΒΑΣΙΛΕΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ57,1719.500,00 €
301Γ1ΝΓ-05483ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ61,3719.500,00 €
302Γ1ΝΓ-05487ΜΕΤΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ64,9719.500,00 €
303Γ1ΝΓ-05488ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ66,3122.000,00 €
304Γ1ΝΓ-05501ΧΡΙΣΤΟΦΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ65,0019.500,00 €
305Γ1ΝΓ-05558ΤΖΑΡΙΜΗΣΜΙΧΑΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ55,1222.000,00 €
306Γ1ΝΓ-05564ΧΑΡΙΤΟΥΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ51,7319.500,00 €
307Γ1ΝΓ-05580ΦΚΙΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΛΩΝΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ52,0019.500,00 €
308Γ1ΝΓ-05582ΓΙΑΚΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ62,4222.000,00 €
309Γ1ΝΓ-05586ΤΡΑΓΑΡΕΛΛΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣ53,9619.500,00 €
310Γ1ΝΓ-05604ΒΡΑΝΑΣΓΑΡΟΦΑΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ57,9622.000,00 €
311Γ1ΝΓ-05610MARINESCUMIHAELA ALINAPETRE53,9619.500,00 €
312Γ1ΝΓ-05618ΤΣΑΤΛΟΓΙΑΝΝΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣΜΙΧΑΗΛ53,4022.000,00 €
313Γ1ΝΓ-05621ΛΑΛΑΧΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ74,1722.000,00 €
314Γ1ΝΓ-05625ΒΟΥΝΔΡΗΜΕΛΠΟΜΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ59,0019.500,00 €
315Γ1ΝΓ-05626ΚΑΡΜΙΡΗΑΦΡΟΔΙΤΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ48,7822.000,00 €
316Γ1ΝΓ-05630ΣΤΗΘΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΛΕΞΙΟΣ57,8019.500,00 €
317Γ1ΝΓ-05632ΓΙΑΚΑΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ59,1719.500,00 €
318Γ1ΝΓ-05633ΚΑΤΕΧΟΥΜΑΡΙΑΓΡΗΓΟΡΙΟΣ67,0019.500,00 €
319Γ1ΝΓ-05636ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΙΧΑΛΗΣ59,6222.000,00 €
320Γ1ΝΓ-05638ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΜΙΧΑΛΗΣ59,7622.000,00 €
321Γ1ΝΓ-05640ΣΙΜΙΤΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ65,0019.500,00 €
322Γ1ΝΓ-05641ΠΑΡΑΘΥΡΑΒΑΣΙΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ58,5119.500,00 €
323Γ1ΝΓ-05644ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ54,3022.000,00 €
324Γ1ΝΓ-05647ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΝΙΚΟΛΑΟΣ62,4619.500,00 €
325Γ1ΝΓ-05657ΣΦΥΡΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΧΡΗΣΤΟΣ66,0722.000,00 €
326Γ1ΝΓ-05668ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΑΡΓΥΡΩΧΑΡΙΛΑΟΣ65,8719.500,00 €
327Γ1ΝΓ-05677ΟΡΦΑΝΕΛΛΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ62,2319.500,00 €
328Γ1ΝΓ-05713ΙΩΑΝΝΙΔΗΦΩΤΕΙΝΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ45,4919.500,00 €
329Γ1ΝΓ-05718ΤΑΜΚΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ59,2522.000,00 €
330Γ1ΝΓ-05723ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ58,3022.000,00 €
331Γ1ΝΓ-05724ΧΡΥΣΟΧΟΟΥΑΝΤΩΝΙΟΣΜΙΧΑΗΛ45,9819.500,00 €
332Γ1ΝΓ-05725ΚΑΞΗΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ67,0019.500,00 €
333Γ1ΝΓ-05727ΚΑΞΗΡΗΣΛΟΥΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ75,1419.500,00 €
334Γ1ΝΓ-05762ΜΠΟΛΛΑΝΟΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗΑΛΤΖΙ53,1819.500,00 €
335Γ1ΝΓ-05808ΒΑΝΑΒΑΚΗΒΑΣΙΛΕΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ54,7919.500,00 €
336Γ1ΝΓ-05829ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ50,4919.500,00 €
337Γ1ΝΓ-05837ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟΣΜΙΚΕΣΑΝΤΩΝΙΟΣ75,0622.000,00 €
338Γ1ΝΓ-05874ΦΩΤΙΟΥΕΙΡΗΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ68,0019.500,00 €
339Γ1ΝΓ-05922ΔΑΓΛΑΡΑΣΟΦΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ60,9222.000,00 €
340Γ1ΝΓ-05985ΠΑΡΑΘΥΡΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΡΓΥΡΙΟΣ65,0019.500,00 €
341Γ1ΝΓ-06011ΔΕΒΕΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ58,7219.500,00 €
342Γ1ΝΓ-06021ΣΑΡΔΗΣΤΑΜΑΤΙΑΛΑΜΠΡΟΣ87,0019.500,00 €
343Γ1ΝΓ-06036ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ50,4619.500,00 €
344Γ1ΝΓ-06047ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΓΓΕΛΟΣ66,5322.000,00 €
345Γ1ΝΓ-06052ΠΛΩΜΑΡΙΤΕΛΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ56,1419.500,00 €
346Γ1ΝΓ-06055ΜΑΡΙΝΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ70,5019.500,00 €
347Γ1ΝΓ-06070ΜΠΙΡΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ54,0019.500,00 €
348Γ1ΝΓ-06071ΜΙΚΡΕΛΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ51,3219.500,00 €
349Γ1ΝΓ-06078ΤΖΑΡΙΜΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ62,4222.000,00 €
350Γ1ΝΓ-06084ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ54,3719.500,00 €
351Γ1ΝΓ-06085ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ66,2819.500,00 €
352Γ1ΝΓ-06114ΜΑΤΣΑΓΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ53,2819.500,00 €
353Γ1ΝΓ-06171ΜΟΥΣΑΜΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΙΧΑΗΛ63,3519.500,00 €
354Γ1ΝΓ-06192ΣΤΑΣΙΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ56,0019.500,00 €
355Γ1ΝΓ-06308ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ72,9622.000,00 €
356Γ1ΝΓ-06479ΡΙΓΛΗΣΤΑΜΑΤΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣ69,5319.500,00 €
357Γ1ΝΓ-06490ΚΕΧΑΓΙΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ83,3022.000,00 €
358Γ1ΝΓ-06618ΑΞΙΩΤΟΥΧΑΡΙΚΛΕΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ59,0019.500,00 €
359Γ1ΝΓ-06630ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΜΥΡΣΙΝΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ65,0019.500,00 €
360Γ1ΝΓ-06632ΕΥΓΕΝΙΚΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΝΤΕΛΗΣ57,7419.500,00 €
361Γ1ΝΓ-06634ΛΙΓΔΑΡΑΣΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ46,0322.000,00 €
362Γ1ΝΓ-06666ΚΟΥΝΕΛΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ50,0019.500,00 €
363Γ1ΝΓ-06674ΔΟΥΚΑΣΒΛΑΣΙΟΣΑΡΤΕΜΙΟΣ59,0019.500,00 €
364Γ1ΝΓ-06676ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΚΑΛΛΙΟΠΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ54,7619.500,00 €
365Γ1ΝΓ-06680ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ69,1222.000,00 €
366Γ1ΝΓ-06687ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ53,8022.000,00 €
367Γ1ΝΓ-06689ΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΑΒΡΙΗΛ69,2222.000,00 €
368Γ1ΝΓ-06693ΚΟΝΤΟΥΛΗΕΙΡΗΝΗΙΩΑΝΝΗΣ59,6222.000,00 €
369Γ1ΝΓ-06698ΚΑΛΒΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΝΟΥΗΛ62,5019.500,00 €
370Γ1ΝΓ-06705ΚΑΡΤΑΛΗΜΥΡΣΙΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ63,5622.000,00 €
371Γ1ΝΓ-06709ΚΑΛΒΙΝΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΜΑΝΟΥΗΛ62,8619.500,00 €
372Γ1ΝΓ-06714ΧΑΛΚΙΩΤΗΝΙΚΗΣΑΡΑΝΤΟΣ56,0019.500,00 €
373Γ1ΝΓ-06766ΤΡΙΤΣΙΝΙΩΤΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΓΓΕΛΟΣ48,0019.500,00 €
374Γ1ΝΓ-06789ΚΟΥΤΣΕΛΛΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ52,0019.500,00 €
375Γ1ΝΓ-06808ΦΤΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ56,6219.500,00 €
376Γ1ΝΓ-06867ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ49,0019.500,00 €
377Γ1ΝΓ-06878ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ65,0019.500,00 €
378Γ1ΝΓ-06880ΚΑΛΕΩΔΗΣΜΙΧΑΗΛ - ΙΩΑΝΝΗΣΙΣΙΔΩΡΟΣ52,0019.500,00 €
379Γ1ΝΓ-06955ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ60,8019.500,00 €
380Γ1ΝΓ-06979ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ57,6519.500,00 €
381Γ1ΝΓ-07002ΠΑΙΔΑΣΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ49,5019.500,00 €
382Γ1ΝΓ-07060ΜΟΝΙΩΔΗΛΕΜΟΝΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ59,0019.500,00 €
383Γ1ΝΓ-07112ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΓΕΩΡΓΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ59,1319.500,00 €
384Γ1ΝΓ-07118ΨΑΡΑΧΕΛΕΝ-ΓΡΑΜΑΤΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣ61,1219.500,00 €
385Γ1ΝΓ-07122ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥΝΙΚΟΣΚΩΣΤΑΣ62,6519.500,00 €
386Γ1ΝΓ-07123ΜΑΝΤΖΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ56,0019.500,00 €
387Γ1ΝΓ-07129ΜΥΛΙΩΤΟΥΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ54,5519.500,00 €
388Γ1ΝΓ-07131ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΛΥΣΙΜΑΧΟΣ61,5822.000,00 €
389Γ1ΝΓ-07134ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΥΡΙΑΚΗΙΩΑΝΝΗΣ53,9419.500,00 €
390Γ1ΝΓ-07141ΚΕΧΑΓΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ66,9819.500,00 €
391Γ1ΝΓ-07142ΔΡΟΥΖΑΕΛΕΝΗΑΝΔΡΕΑΣ63,8719.500,00 €
392Γ1ΝΓ-07143ΜΟΥΣΤΡΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ71,0019.500,00 €
393Γ1ΝΓ-07153ΚΑΡΑΚΩΝΤΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ61,0019.500,00 €
394Γ1ΝΓ-07182ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣΞΕΝΟΦΩΝΠΑΡΑΣΧΟΣ73,0019.500,00 €
395Γ1ΝΓ-07188ΞΥΠΤΕΡΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ64,4122.000,00 €
396Γ1ΝΓ-07196ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΓΑΡΥΦΑΛΙΤΣΑΓΕΩΡΓΙΟΣ55,7019.500,00 €
397Γ1ΝΓ-07201ΤΣΟΥΝΑΚΟΣΑΛΕΞΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ54,0019.500,00 €
398Γ1ΝΓ-07249ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣΜΙΧΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ63,4819.500,00 €
399Γ1ΝΓ-07260ΓΛΙΤΖΟΥΔΑΜΑΣΚΗΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ53,7419.500,00 €
400Γ1ΝΓ-07286ΑΒΡΑΚΩΤΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΙΝΑΑΝΤΩΝΙΟΣ54,9519.500,00 €
401Γ1ΝΓ-07298ΚΕΧΑΓΙΑΕΛΙΣΣΑΒΕΤΗΛΙΑΣ68,0222.000,00 €
402Γ1ΝΓ-07318ΚΟΥΓΙΟΥΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ62,8222.000,00 €
403Γ1ΝΓ-07573ΚΟΥΚΟΥΛΙΘΡΑΚΥΡΙΑΚΗΣΤΑΥΡΟΣ46,3319.500,00 €
404Γ1ΝΓ-07578ΜΑΝΩΛΙΑΣΒΛΑΣΙΟΣΙΓΝΑΤΙΟΣ56,0019.500,00 €
405Γ1ΝΓ-07601ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣ50,0019.500,00 €
406Γ1ΝΓ-07618ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΦΩΤΙΟΣ64,0019.500,00 €
407Γ1ΝΓ-07620ΣΤΑΥΡΑΚΗΑΥΓΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ49,0019.500,00 €
408Γ1ΝΓ-07636ΜΠΟΛΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΣΙΔΩΡΟΣ50,0019.500,00 €
409Γ1ΝΓ-07659ΠΑΙΔΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ50,0019.500,00 €
410Γ1ΝΓ-07702ΒΑΛΑΒΑΝΗΣΖΑΦΕΙΡΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ57,8219.500,00 €
411Γ1ΝΓ-07799ΜΙΚΟΥΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕΤΡΟΣ54,4419.500,00 €
412Γ1ΝΓ-07862ΒΑΚΙΝΤΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΧΡΗΣΤΟΣ60,2519.500,00 €
413Γ1ΝΓ-07864ΒΑΤΤΕΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ52,0019.500,00 €
414Γ1ΝΓ-07865ΚΑΛΟΓΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ60,8719.500,00 €
415Γ1ΝΓ-07867ΚΑΤΣΑΜΠΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣ58,5919.500,00 €
416Γ1ΝΓ-07869ΚΙΑΣΣΟΥΣΟΦΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ59,2919.500,00 €
417Γ1ΝΓ-07870ΜΑΚΡΟΓΛΟΥΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΥΑΓΓΕΛΟΣ51,0019.500,00 €
418Γ1ΝΓ-07928ΧΡΗΣΤΟΥΠΑΓΩΝΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ55,0419.500,00 €
419Γ1ΝΓ-07929ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ63,4519.500,00 €
420Γ1ΝΓ-07931ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ63,6119.500,00 €
421Γ1ΝΓ-07933ΘΡΑΒΑΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ64,3519.500,00 €
422Γ1ΝΓ-07935ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ-ΚΑΡΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ70,2922.000,00 €
423Γ1ΝΓ-07937ΚΟΛΩΤΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ56,0019.500,00 €
424Γ1ΝΓ-07938ΤΣΟΥΜΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ57,1019.500,00 €
425Γ1ΝΓ-07940ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΙΟΣ52,7519.500,00 €
426Γ1ΝΓ-07942ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΕΛΙΟΣ63,0019.500,00 €
427Γ1ΝΓ-07964ΓΕΩΡΓΑΛΑΣΑΝΕΣΤΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ64,0019.500,00 €
428Γ1ΝΓ-07981ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣ60,0019.500,00 €
429Γ1ΝΓ-07990ΜΠΙΚΑΑΓΓΕΛΙΚΗΣΤΑΥΡΟΣ55,0019.500,00 €
430Γ1ΝΓ-08031ΒΟΥΛΙΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ59,0019.500,00 €
431Γ1ΝΓ-08150ΣΟΥΒΛΕΡΟΥΦΩΤΕΙΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ50,0019.500,00 €
432Γ1ΝΓ-08174ΠΛΑΝΤΖΟΥΚΥΡΙΑΚΗΑΡΓΥΡΙΟΣ63,1422.000,00 €
433Γ1ΝΓ-08292ΒΟΛΑΚΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ60,9019.500,00 €
434Γ1ΝΓ-08305ΘΑΝΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ78,0019.500,00 €
435Γ1ΝΓ-08338ΜΑΘΙΟΥΔΗΑΜΑΛΙΑΙΣΙΔΩΡΟΣ67,6122.000,00 €
436Γ1ΝΓ-08424ΙΩΣΗΦΕΛΛΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΙΩΑΝΝΗΣ71,3622.000,00 €
437Γ1ΝΓ-08430ΚΑΡΑΜΑΛΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ58,0019.500,00 €
438Γ1ΝΓ-08491ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ61,0019.500,00 €
439Γ1ΝΓ-08525ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ70,5019.500,00 €
440Γ1ΝΓ-08548ΤΑΜΒΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ67,4022.000,00 €
441Γ1ΝΓ-08553ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΒΛΑΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ51,9419.500,00 €
442Γ1ΝΓ-08554ΨΥΛΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ68,9022.000,00 €
443Γ1ΝΓ-08579ΒΟΛΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ54,0019.500,00 €
444Γ1ΝΓ-08655ΓΑΛΑΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ56,5019.500,00 €
445Γ1ΝΓ-08696ΝΤΑΟΥΤΗΜΑΡΙΑΣΤΕΛΛΙΟΣ57,6719.500,00 €
446Γ1ΝΓ-08768ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ71,8419.500,00 €
447Γ1ΝΓ-08770ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣΑΝΕΣΤΗΣΗΛΙΑΣ53,8722.000,00 €
448Γ1ΝΓ-08776ΛΟΥΠΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ65,0019.500,00 €
449Γ1ΝΓ-08787NEAGAGABRIELGHEORGE60,3222.000,00 €
450Γ1ΝΓ-08793ΣΑΡΑΝΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ66,2622.000,00 €
451Γ1ΝΓ-08818ΜΠΙΤΕΡΝΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ58,1522.000,00 €
452Γ1ΝΓ-08830ΜΑΛΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΓΝΑΤΙΟΣ69,0622.000,00 €
453Γ1ΝΓ-08856ΦΛΟΥΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ65,0019.500,00 €
454Γ1ΝΓ-08931ΣΚΑΡΛΕΤΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣ59,0019.500,00 €
455Γ1ΝΓ-08964ΝΙΚΟΛΟΥΥΠΑΤΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ62,9319.500,00 €
456Γ1ΝΓ-09164ΓΚΕΝΤΣΗΕΛΕΝΗΧΡΗΣΤΟΣ60,3322.000,00 €
457Γ1ΝΓ-09190ΚΑΒΟΥΡΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΧΡΗΣΤΟΣ65,0019.500,00 €
458Γ1ΝΓ-09317ΤΑΜΒΑΚΕΡΑΣΤΑΜΑΤΙΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ59,0019.500,00 €
459Γ1ΝΓ-09335ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ59,0019.500,00 €
460Γ1ΝΓ-09338ΚΟΛΟΒΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΕΩΡΓΙΟΣ58,0019.500,00 €
461Γ1ΝΓ-09350ΣΙΤΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΣΑΡΑΝΤΟΣ56,0019.500,00 €
462Γ1ΝΓ-09351ΛΙΑΔΕΛΛΗΡΑΦΑΕΛΑ-ΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ69,7722.000,00 €
463Γ1ΝΓ-09393ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΠΕΤΡΟΣ47,0019.500,00 €
464Γ1ΝΓ-09396ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΗΕΥΡΙΔΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣ47,0019.500,00 €
465Γ1ΝΓ-09440ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ45,9619.500,00 €
466Γ1ΝΓ-09635ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ71,0019.500,00 €
467Γ1ΝΓ-09651ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΗΜΗΤΡΑΙΩΑΝΝΗΣ61,0019.500,00 €
468Γ1ΝΓ-09776ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣΣΤΕΡΓΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ61,0019.500,00 €
469Γ1ΝΓ-09827ΒΑΣΙΛΕΡΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΙΧΑΗΛ47,4819.500,00 €
470Γ1ΝΓ-10018ΜΑΡΟΥΣΙΩΔΗΤΑΣΙΑΤΡΥΦΩΝΑΣ59,0019.500,00 €
471Γ1ΝΓ-10067ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΙΧΑΗΛΕΜΜΑΝΟΥΗΛ56,4222.000,00 €
472Γ1ΝΓ-10074ΚΟΥΝΕΛΛΗΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ56,7422.000,00 €
473Γ1ΝΓ-10109ΜΕΣΤΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΥΡΟΣ65,0019.500,00 €
474Γ1ΝΓ-10171ΞΥΠΤΕΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ61,4219.500,00 €
475Γ1ΝΓ-10218ΚΟΝΤΟΥΔΗΣΩΦΡΟΝΙΑΜΙΧΑΗΛ59,0019.500,00 €
476Γ1ΝΓ-10287ΚΟΥΡΟΥΝΗΜΑΡΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ65,0019.500,00 €
477Γ1ΝΓ-10294KolaJonildaPreng60,0019.500,00 €
478Γ1ΝΓ-10303ΣΠΑΝΕΛΛΗΣΔΟΥΚΑΣΜΙΧΑΗΛ60,0222.000,00 €
479Γ1ΝΓ-10321ΜΙΧΑΛΕΛΗΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΣΠΑΣΙΑΙΩΑΝΝΗΣ67,2319.500,00 €
480Γ1ΝΓ-10329ΤΣΑΜΠΑΝΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΘΕΟΛΟΓΟΣ60,1919.500,00 €
481Γ1ΝΓ-10341ΤΣΟΥΠΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ52,5819.500,00 €
482Γ1ΝΓ-10353ΚΑΣΣΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ65,0019.500,00 €
483Γ1ΝΓ-10356ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ54,0019.500,00 €
484Γ1ΝΓ-10362ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΦΩΤΕΙΝΗΓΡΗΓΟΡΙΟΣ67,0019.500,00 €
485Γ1ΝΓ-10375ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ57,4022.000,00 €
486Γ1ΝΓ-10397ΤΣΟΥΠΙΔΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ60,0019.500,00 €
487Γ1ΝΓ-10588ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΑΡΙΑ - ΑΘΗΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ68,6119.500,00 €
488Γ1ΝΓ-10603ΤΣΙΤΣΑΝΟΣΡΑΦΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ60,0019.500,00 €
489Γ1ΝΓ-10608ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΥΡΟΠΩΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ68,2319.500,00 €
490Γ1ΝΓ-10691ΜΑΤΣΕΛΟΥΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣ45,3319.500,00 €
491Γ1ΝΓ-10855ΔΙΟΛΕΤΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ53,5019.500,00 €
492Γ1ΝΓ-10884ΑΓΚΟΠΙΑΝΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΛΑΖΑΡΟΣ60,4022.000,00 €
493Γ1ΝΓ-10896ΑΓΚΟΠΙΑΝΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΛΑΖΑΡΟΣ60,4022.000,00 €
494Γ1ΝΓ-10980ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ50,4022.000,00 €
495Γ1ΝΓ-11096ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ55,0019.500,00 €
496Γ1ΝΓ-11152ΚΑΒΑΡΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ62,0019.500,00 €
497Γ1ΝΓ-11159ΙΑΤΡΕΛΛΗΣΧΑΡΙΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ58,0019.500,00 €
498Γ1ΝΓ-11256ΚΟΛΥΒΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ61,0419.500,00 €
499Γ1ΝΓ-11304ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ65,2722.000,00 €
500Γ1ΝΓ-11403ΤΣΟΡΗΑΓΓΕΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣ45,3119.500,00 €
501Γ1ΝΓ-11515ΚΕΡΑΜΙΔΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΦΩΤΗΣ62,0019.500,00 €
502Γ1ΝΓ-11749ΓΚΙΚΑΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣ59,0019.500,00 €
503Γ1ΝΓ-11762TAJAJASHPRESAMARK51,4022.000,00 €
504Γ1ΝΓ-11817ΜΑΡΙΓΛΗΣΔΟΥΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ64,0522.000,00 €
505Γ1ΝΓ-11889ΜΟΥΖΑΛΑΜΑΡΙΑΔΟΥΚΑΚΗΣ69,2419.500,00 €
506Γ1ΝΓ-11909ΚΑΜΑΡΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ68,8119.500,00 €
507Γ1ΝΓ-12037ΚΟΥΤΑΛΕΛΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ53,0019.500,00 €
508Γ1ΝΓ-12477ΚΟΥΤΣΑΠΛΗΣΕΥΦΗΜΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ70,6822.000,00 €
509Γ1ΝΓ-12568ΓΙΑΒΡΙΜΗΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ57,9719.500,00 €
510Γ1ΝΓ-12695ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ80,1522.000,00 €
511Γ1ΝΓ-12775ΤΣΑΡΕΑΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ60,4019.500,00 €
512Γ1ΝΓ-12787ΣΤΟΙΚΙΔΟΥΙΩΑΝΝΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣ52,0019.500,00 €
513Γ1ΝΓ-12820ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΗΛΙΑΣ60,6719.500,00 €
514Γ1ΝΓ-12883ΛΗΜΝΑΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ63,0922.000,00 €
515Γ1ΝΓ-12923ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΑΝΝΙΤΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣ60,0019.500,00 €
516Γ1ΝΓ-13068ΧΑΤΖΟΓΛΟΥΣΤΥΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ61,4022.000,00 €
517Γ1ΝΓ-13167ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣ67,9422.000,00 €
518Γ1ΝΓ-13215ΚΟΛΛΥΒΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΝΤΩΝΙΟΣ62,5019.500,00 €
519Γ1ΝΓ-13321ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΑΝΝΑΘΕΟΔΩΡΟΣ56,0019.500,00 €
520Γ1ΝΓ-13345ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΑΡΓΥΡΩΘΕΟΛΟΓΟΣ63,7322.000,00 €
521Γ1ΝΓ-13365ΤΣΟΜΠΑΝΗΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗΣΤΕΡΓΙΟΣ53,0019.500,00 €
522Γ1ΝΓ-13380ΒΟΥΝΑΤΣΟΣΜΙΧΑΗΛΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ60,0019.500,00 €
523Γ1ΝΓ-13811ΚΑΠΑΝΤΑΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ62,6219.500,00 €
524Γ1ΝΓ-13853ΜΗΛΙΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ55,0019.500,00 €
525Γ1ΝΓ-13933ΕΓΓΛΕΖΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ58,0019.500,00 €
526Γ1ΝΓ-13988ΧΑΣΠΑΖΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ60,9222.000,00 €
527Γ1ΝΓ-14399ΞΕΝΟΣΣΑΒΒΑΣΓΑΡΟΦΑΛΛΟΣ61,2119.500,00 €
528Γ1ΝΓ-14474ΔΑΝΙΗΛΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ66,7922.000,00 €
529Γ1ΝΓ-14564ΖΕΙΒΕΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ57,2622.000,00 €
530Γ1ΝΓ-14568ΑΛΟΓΔΕΛΛΗΧΡΥΣΟΥΛΑΙΩΑΝΝΗΣ63,9119.500,00 €
531Γ1ΝΓ-14743ΜΑΚΡΗΕΙΡΗΝΗΜΙΧΑΗΛ68,1722.000,00 €
532Γ1ΝΓ-14804ΚΑΤΣΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ58,0019.500,00 €
533Γ1ΝΓ-15019ΠΡΟΚΟΠΙΟΥΑΙΜΙΛΙΑΜΙΧΑΗΛ57,6219.500,00 €
534Γ1ΝΓ-15026ΤΑΜΒΑΚΕΡΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ63,1822.000,00 €
535Γ1ΝΓ-15319ΛΟΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ52,1022.000,00 €
536Γ1ΝΓ-15320ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣΓΑΒΡΙΗΛΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ71,4922.000,00 €
537Γ1ΝΓ-15322ΚΟΥΔΟΥΝΑΣΑΓΓΕΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣ71,8922.000,00 €
538Γ1ΝΓ-15427ΠΛΑΓΙΣΟΣΑΝΔΡΕΑΣΜΕΝΕΛΑΟΣ59,8319.500,00 €