ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Α/ΑΚωδικός ΠρότασηςΕπωνυμία / ΕπώνυμοΌνομαΠατρώνυμοΒαθμολογίαΎψος Ενίσχυσης
σε περίπτωση ένταξης
1Γ1ΝΓ-00299ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ62,4019.500,00 €
2Γ1ΝΓ-00637ΒΕΣΤΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ64,8722.000,00 €
3Γ1ΝΓ-00830ΦΑΝΤΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ43,4019.500,00 €
4Γ1ΝΓ-01000ΤΣΑΤΣΑΡΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ65,0019.500,00 €
5Γ1ΝΓ-02681ΜΑΡΑΚΑΚΗΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ56,6219.500,00 €
6Γ1ΝΓ-02796ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΓΑΡΕΦΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ67,0019.500,00 €
7Γ1ΝΓ-03291ΑΕΡΑΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΧΡΗΣΤΟΣ67,4022.000,00 €
8Γ1ΝΓ-03688ΛΑΜΠΡΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗ44,3819.500,00 €
9Γ1ΝΓ-04160ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣΜΥΡΩΝΣΟΦΟΚΛΗΣ55,0017.000,00 €
10Γ1ΝΓ-04240ΔΡΕΤΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ65,9419.500,00 €
11Γ1ΝΓ-04584ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ41,4019.500,00 €
12Γ1ΝΓ-04602KLLOGJRIERJETSAMI62,0019.500,00 €
13Γ1ΝΓ-04628ΣΠΙΘΑΚΗΙΩΑΝΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ55,0017.000,00 €
14Γ1ΝΓ-05364ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΣ67,0019.500,00 €
15Γ1ΝΓ-05665ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ40,7819.500,00 €
16Γ1ΝΓ-05790GHEORGHIUIOANA POLIXENIAGHEORGHE53,0017.000,00 €
17Γ1ΝΓ-05839ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ67,0017.000,00 €
18Γ1ΝΓ-05870ΚΑΥΚΑΛΑΣΙΩΣΗΦΝΙΚΟΛΑΟΣ36,0719.500,00 €
19Γ1ΝΓ-05881ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ40,9019.500,00 €
20Γ1ΝΓ-05986ΠΑΡΑΣΥΡΗΜΑΡΙΑΙΩΣΗΦ69,4022.000,00 €
21Γ1ΝΓ-06050ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ41,0019.500,00 €
22Γ1ΝΓ-06161ΠΑΠΑΔΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣ71,0019.500,00 €
23Γ1ΝΓ-06178ΒΑΡΔΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ42,8319.500,00 €
24Γ1ΝΓ-06285ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ60,7119.500,00 €
25Γ1ΝΓ-06297ΚΑΤΣΑΦΡΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ0,000,00 €
26Γ1ΝΓ-06351ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ51,0017.000,00 €
27Γ1ΝΓ-06408ΚΑΝΑΚΗΑΡΤΕΜΗΣΗΡΑΚΛΗΣ55,4022.000,00 €
28Γ1ΝΓ-06645ΣΟΥΛΤΑΤΟΥΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ67,4022.000,00 €
29Γ1ΝΓ-06765ΓΚΙΓΚΑΣΒΙΛΗΕΛΕΝΑΑΛΕΞΗΣ49,6617.000,00 €
30Γ1ΝΓ-06845ΣΩΠΑΣΗΔΗΜΗΤΡΑΜΙΧΑΗΛ57,4022.000,00 €
31Γ1ΝΓ-07502ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΖΑΜΠΙΑ ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ64,0019.500,00 €
32Γ1ΝΓ-07709ΣΚΟΥΛΑΜΕΛΑΝΘΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ67,4022.000,00 €
33Γ1ΝΓ-07712ΤΣΑΠΕΛΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΓΕΩΡΓΙΟΣ51,5017.000,00 €
34Γ1ΝΓ-07721ΣΗΦΑΚΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ0,000,00 €
35Γ1ΝΓ-07729ΟΡΦΑΝΟΣΧΑΡΙΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ52,4022.000,00 €
36Γ1ΝΓ-07776ΣΥΝΟΛΑΚΗΑΡΤΕΜΙΣΠΑΥΛΟΣ55,4019.500,00 €
37Γ1ΝΓ-07979ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΕΥΑΓΓΕΛΟΣ64,4022.000,00 €
38Γ1ΝΓ-08053ΒΑΜΒΟΥΚΑΓΕΩΡΓΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ59,4022.000,00 €
39Γ1ΝΓ-08349ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ44,8617.000,00 €
40Γ1ΝΓ-08828KONTIOHANNA ELINAEINO65,0019.500,00 €
41Γ1ΝΓ-08864ΑΡΚΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ34,0017.000,00 €
42Γ1ΝΓ-09100ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ39,0017.000,00 €
43Γ1ΝΓ-09446ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΕΥΓΕΝΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ69,0019.500,00 €
44Γ1ΝΓ-09808ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ64,4022.000,00 €
45Γ1ΝΓ-09858ΖΟΥΜΠΕΡΑΚΗΕΥΓΕΝΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ41,3717.000,00 €
46Γ1ΝΓ-10090ΛΥΚΑΚΗΣΙΩΣΗΦΙΩΑΝΝΗΣ57,0019.500,00 €
47Γ1ΝΓ-10307ΤΥΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣ28,0019.500,00 €
48Γ1ΝΓ-10460ΣΑΜΠΙΩΤΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ67,0019.500,00 €
49Γ1ΝΓ-10477ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΟΡΕΣΤΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ67,4022.000,00 €
50Γ1ΝΓ-10514ΖΕΡΒΑΛΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ62,0019.500,00 €
51Γ1ΝΓ-10661ΣΩΠΑΣΗΦΩΤΕΙΝΗΣΟΛΩΝ59,4022.000,00 €
52Γ1ΝΓ-10987ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ39,5922.000,00 €
53Γ1ΝΓ-11340ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ52,4022.000,00 €
54Γ1ΝΓ-11468ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ57,0019.500,00 €
55Γ1ΝΓ-11534ΠΑΥΛΑΚΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΘΩΜΑΣ43,4017.000,00 €
56Γ1ΝΓ-11599ΠΕΤΡΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΙΩΑΝΝΗΣ67,4022.000,00 €
57Γ1ΝΓ-11702ΣΟΥΡΑΒΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ64,6519.500,00 €
58Γ1ΝΓ-11757ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣΣΤΑΥΡΟΣΖΑΧΑΡΙΑΣ40,8017.000,00 €
59Γ1ΝΓ-11967ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ64,0019.500,00 €
60Γ1ΝΓ-11990ANGELOVAANETADIMOVA67,0019.500,00 €
61Γ1ΝΓ-12080ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΖΗΣΗΣ58,0019.500,00 €
62Γ1ΝΓ-12586KOLEVATANASSASHEV67,0019.500,00 €
63Γ1ΝΓ-12702ΚΑΦΦΕΣΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ53,0919.500,00 €
64Γ1ΝΓ-13107AngelovDanielDimon67,0019.500,00 €
65Γ1ΝΓ-13124ΒΕΖΥΡΑΚΗΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ66,9022.000,00 €
66Γ1ΝΓ-13173ΑΡΒΑΝΙΤΗΕΛΕΝΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ53,0019.500,00 €
67Γ1ΝΓ-13295ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΙΧΑΗΛ0,000,00 €
68Γ1ΝΓ-13423ΣΕΡΕΤΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΛΑΖΑΡΟΣ70,7619.500,00 €
69Γ1ΝΓ-13444ΣΚΑΛΟΝΕΝΙΚΟΛΑΟΣΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ62,0019.500,00 €
70Γ1ΝΓ-13467ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ59,4022.000,00 €
71Γ1ΝΓ-14449ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΖΑΜΠΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣ0,000,00 €
72Γ1ΝΓ-14558ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ43,5017.000,00 €
73Γ1ΝΓ-14591ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ8,0017.000,00 €
74Γ1ΝΓ-14899ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΑΡΕΤΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ57,0019.500,00 €
75Γ1ΝΓ-15426ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ44,0017.000,00 €
76Γ1ΝΓ-15453ΑΓΓΕΛΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΗΝΑΣ-ΔΑΥΙΔ41,0017.000,00 €
77Γ1ΝΓ-15472ΜΟΥΤΑΚΗΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΥΡΤΩΓΕΩΡΓΙΟΣ62,8919.500,00 €
78Γ1ΝΓ-15751ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗΓΕΩΡΓΙΟΣ54,4022.000,00 €
79Γ1ΝΓ-15760ΜΠΟΚΑΚΑΛΛΙΟΠΗΣΠΥΡΙΔΩΝ64,4022.000,00 €
80Γ1ΝΓ-15866ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ43,2019.500,00 €
81Γ1ΝΓ-15872ΜΑΡΚΑΚΗΣΤΥΛΙΑΝΗΙΩΑΝΝΗΣ44,2822.000,00 €
82Γ1ΝΓ-15877ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣ64,4022.000,00 €
83Γ1ΝΓ-15879ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΕΙΡΗΝΗΣΠΥΡΙΔΩΝ56,0019.500,00 €